0

فروشگاه شناختی

طراحی استاندارد

طرح های ارائه شده

بازگشت وجه

تا یک هفته از خرید

نصب آسان

در تمامی هاست ها

پرداخت مطمئن

با کلیه کارت های شتاب

آخرین محصولات سایت


مقیاس انگیزش تحصیلی توسط والرند و همکارانش (1989) ساخته شده است. این ‏پرسشنامه ترجمه نمونه ی انگلیسی مقیاس انگیزش تحصیلی (‏‎(AMS‎‏ می باشد که ابتدا...

50,000 تومان
298 بازدید

این ابزار برای غربالگری نشانگان پیش قاعدگی مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار در ایران رواسازی شده است.

50,000 تومان
1117 بازدید

به دست آوردن اثر تعامل در یک تحلیل واریانس عاملی در نرم افزار ‏اس پی اس اس مستلزم بازآرایی داده ها است. در این دست...

200,000 تومان
1074 بازدید

این مقیاس کیفیت تدریس معلم در کلاس های ریاضی را اندازه گیری می کند.یک ابزار خودگزارشی با ۱۵ گویه در دو عامل روشنی تدریس و...

50,000 تومان
3510 بازدید

این مقیاس توسط سکیز (۲۰۰۷) برای اندازه گیری میزان حمایت عاطفی معلم طراحی شده است. دارای نه گویه است و برای دانش آموزان پایه چهارم...

50,000 تومان
3483 بازدید

خرده مقیاس حمایت هیجانی دانش آموز توسط پاتریک و همکاران ( ۲۰۰۷)  طراحی شده است. این خرده مقیاس چهار سوالی است و دارای اعتبار و...

50,000 تومان
3436 بازدید