0

فروشگاه شناختی

طراحی استاندارد

طرح های ارائه شده

بازگشت وجه

تا یک هفته از خرید

نصب آسان

در تمامی هاست ها

پرداخت مطمئن

با کلیه کارت های شتاب

آخرین محصولات سایت


این ابزار برای غربالگری نشانگان پیش قاعدگی مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار در ایران رواسازی شده است.

50,000 تومان
65 بازدید

به دست آوردن اثر تعامل در یک تحلیل واریانس عاملی در نرم افزار ‏اس پی اس اس مستلزم بازآرایی داده ها است. در این دست ...

200,000 تومان
134 بازدید

این مقیاس کیفیت تدریس معلم در کلاس های ریاضی را اندازه گیری می کند.یک ابزار خودگزارشی با ۱۵ گویه در دو عامل روشنی تدریس و ...

50,000 تومان
1860 بازدید

این مقیاس توسط سکیز (۲۰۰۷) برای اندازه گیری میزان حمایت عاطفی معلم طراحی شده است. دارای نه گویه است و برای دانش آموزان پایه چهارم ...

50,000 تومان
1843 بازدید

خرده مقیاس حمایت هیجانی دانش آموز توسط پاتریک و همکاران ( ۲۰۰۷)  طراحی شده است. این خرده مقیاس چهار سوالی است و دارای اعتبار و ...

50,000 تومان
1846 بازدید

آزمون حافظه کاری روزانه عملکرد حافظه کودکان ابتدایی را در چهار بعد اندازه گیری می کند. منبع جمع آوری اطلاعات گزارش های والدین است. پس ...

70,000 تومان
937 بازدید