0

فروشگاه شناختی

طراحی استاندارد

طرح های ارائه شده

بازگشت وجه

تا یک هفته از خرید

نصب آسان

در تمامی هاست ها

پرداخت مطمئن

با کلیه کارت های شتاب

آخرین محصولات سایت

مكان گيرنده

به دست آوردن اثر تعامل در یک تحلیل واریانس عاملی در نرم افزار ‏اس پی اس اس مستلزم بازآرایی داده ها است. در این دست ...

200,000 تومان

Warning: Use of undefined constant ‘woocommerce’ - assumed '‘woocommerce’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home3/storecog/public_html/wp-content/themes/Sigma/template-part/content/home/homepage-v1/products.php on line 72
77 بازدید
مقیاس کیفیت تدریس معلم

این مقیاس کیفیت تدریس معلم در کلاس های ریاضی را اندازه گیری می کند.یک ابزار خودگزارشی با ۱۵ گویه در دو عامل روشنی تدریس و ...

50,000 تومان

Warning: Use of undefined constant ‘woocommerce’ - assumed '‘woocommerce’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home3/storecog/public_html/wp-content/themes/Sigma/template-part/content/home/homepage-v1/products.php on line 72
1524 بازدید
حمایت عاطفی معلم

این مقیاس توسط سکیز (۲۰۰۷) برای اندازه گیری میزان حمایت عاطفی معلم طراحی شده است. دارای نه گویه است و برای دانش آموزان پایه چهارم ...

50,000 تومان

Warning: Use of undefined constant ‘woocommerce’ - assumed '‘woocommerce’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home3/storecog/public_html/wp-content/themes/Sigma/template-part/content/home/homepage-v1/products.php on line 72
1500 بازدید
مقیاس حمایت هیجانی معلم

خرده مقیاس حمایت هیجانی دانش آموز توسط پاتریک و همکاران ( ۲۰۰۷)  طراحی شده است. این خرده مقیاس چهار سوالی است و دارای اعتبار و ...

50,000 تومان

Warning: Use of undefined constant ‘woocommerce’ - assumed '‘woocommerce’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home3/storecog/public_html/wp-content/themes/Sigma/template-part/content/home/homepage-v1/products.php on line 72
1506 بازدید
آزمون حافظه کاری روزانه

آزمون حافظه کاری روزانه عملکرد حافظه کودکان ابتدایی را در چهار بعد اندازه گیری می کند. منبع جمع آوری اطلاعات گزارش های والدین است. پس ...

70,000 تومان

Warning: Use of undefined constant ‘woocommerce’ - assumed '‘woocommerce’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home3/storecog/public_html/wp-content/themes/Sigma/template-part/content/home/homepage-v1/products.php on line 72
757 بازدید
آزمون حافظه کاری روزانه

آزمون حافظه کاری روزانه برای اندازه گیری حافظه کاری روزانه دانش آموزان ابتدایی مناسب است. این آزمون توسط والدین در مورد کودکان تکمیل می شود. ...

50,000 تومان

Warning: Use of undefined constant ‘woocommerce’ - assumed '‘woocommerce’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home3/storecog/public_html/wp-content/themes/Sigma/template-part/content/home/homepage-v1/products.php on line 72
1488 بازدید