1

آخرین محصولات

 • Placeholder

  مواد نانو پودر مرکب

  مزوپروس سیلیکا نوع یک:  گرمی ۴۰ هزار تومان مزوپروس سیلیکا نوع دو و سه:  گرمی ۵۰ هزار تومان اکسید آهن ۳:  گرمی ۲۵ هزار تومان هیدروکسی اپاتیت:  گرمی ۲۵هزار تومان فلوئور ...
  1004 بازدید
 • مقیاس کیفیت تدریس معلم

  مقیاس کیفیت تدریس معلم (Quality of Teaching Scale)

  این مقیاس کیفیت تدریس معلم در کلاس های ریاضی را اندازه گیری می کند.یک ابزار خودگزارشی با ۱۵ گویه در دو عامل روشنی تدریس و ...
  50,000 تومان
 • حمایت عاطفی معلم

  حمایت عاطفی معلم (Perceived Teacher Affective Support)

  این مقیاس توسط سکیز (۲۰۰۷) برای اندازه گیری میزان حمایت عاطفی معلم طراحی شده است. دارای نه گویه است و برای دانش آموزان پایه چهارم ...
  50,000 تومان
 • مقیاس حمایت هیجانی معلم

  حمایت هیجانی دانش آموز (Student Emotional Support)

  خرده مقیاس حمایت هیجانی دانش آموز توسط پاتریک و همکاران ( ۲۰۰۷)  طراحی شده است. این خرده مقیاس چهار سوالی است و دارای اعتبار و ...
  50,000 تومان